Baza wiedzy LED UV

Najczęściej zadawane pytania na temat technologii LED UV

Wraz z rozwojem technologii LED UV, wykorzystanie LEDów (diod elektroluminescencyjnych) do utwardzania UV (ultrafioletem) w przemyśle poligraficznym, stało się coraz bardziej zauważalne. Technologia LED UV miała szereg technicznych oraz ekonomicznych przeszkód do pokonania przed szerszą akceptacją na rynku.

Wraz z wprowadzeniem hybrydowego rozwiązania ArcLED, łączącego obie technologie, bariera została jeszcze bardziej obniżona.

  • Więcej na temat ArcLED znajdziesz tu.


Jakie aplikacje dają najlepsze rezultaty z LED UV?

Podwojenie prędkości produkcji, może być osiągnięte przy wysokokryjących farbach. Wysoka intensywność promieniowania UVA dostępnego w LEDach, przenika warstwy wysoko kryjących farb przy bardziej spójnym utwardzaniu i lepszej adhezji, zapewniając większą prędkość produkcji przy sitodruku, laminacji czy bieli flexo.


Czy jest jakaś różnica między farbami UV a LED?

Kluczowym składnikiem reagującym na określoną długość fali światła UV jest fotoinicjator. Żeby technologia LED zapewniała maksymalną prędkość i poziom utwardzania, formuła farb musi być tak dobrana, by fotoinicjatory reagowały na określone pasmo fali UV-A emitowanej przez system LED. Zasadniczo oznacza to, że lampy łukowe i LED wymagają innych farb.


Ile system LED pozwala oszczędzić na energii elektrycznej?

Przy 10-cio letnim okresie czasu, zużycie energii elektrycznej w przypadku typowego systemu z lampami łukowymi, wynosi około 2 005 00 kWh; taki sam system oparty na technologii LED, zużyje 950 000 kWh, dając redukcję o ponad 50%. Przy średniej cenie 40gr/kWh, odpowiadać to będzie oszczędnością rzędu 420 000 PLN.

(wyliczenia oparte na przykładzie 8-lampowego systemu, 45 cm wraz z chillerem, dwuzmianowym trybem pracy przez 6 dni w tygodniu przy 60% czasie pracy)


Czy potrzebuję innego rodzaju zasilacza dla LED UV?

Lampy LED wykorzystują prąd stały (DC) o niższym napięciu. Hybrydowe systemy RHINO ArcLED automatycznie rozpoznają typ założonej kasety i przełączają się na odpowiednie zasilanie. W praktyce oznacza to, że obie technologie mogą być wykorzystane w obrębie tego samego zasilacza i sterowane tym samym panelem dotykowym.


Czy LED UV można stosować wszędzie?

Farby LED obecnie nie są równie szeroko dostępne co konwencjonalne, więc wybór może być ograniczony. Lakiery, kolory dodatkowe oraz farby o niskiej migracji osiągają lepsze wyniki utwardzania z lampami łukowymi. Powłoki ochronne również lepiej reagują na krótkie spektrum fali lamp łukowych, osiągając najlepszą twardość powierzchni. Jednakże folie, podłoża termokurczliwe oraz inne delikatne i wrażliwe na ciepło materiały są bezpieczniejsze w obróbce z użyciem LED UV.


Czy częste włączanie/wyłączanie LEDów zmniejsza ich trwałość?

Nie, częste włączanie/wyłączanie LEDów nie skraca ich trwałości, wręcz przeciwnie, ponieważ podczas przestoju czy pracy jałowej LEDy nie pracują i w konsekwencji nie ulegają degradacji.


Co się stanie po przepracowaniu 20 000 godzin?

Po przepracowaniu 20 000 godzin, typowy system LED UV straci około 15-20% swojej mocy. Po tym czasie system będzie dalej pracował, ale degradacja mocy wyjściowej będzie następować dużo szybciej, a ryzyko uszkodzenia LEDów się zwiększy. W przypadku uszkodzenia pojedynczego LEDa, będzie to niezauważalne dla użytkownika, ponieważ pozostałe diody w module automatycznie zwiększą swoją moc, uwzględniając stratę. Ostatecznie, jednak większa ilość LEDów ulegnie uszkodzeniu, przekładając się bezpośrednio na pogorszenie jakości utwardzania. W tym momencie będzie można wymienić uszkodzony moduł LED, lub całą macierz żeby utrzymać jednorodną moc na całej szerokości utwardzania.


Czy technologia LED jest droższa?

Koszt inwestycji w LED UV jest wyższy niż w przypadku lamp łukowych, ale koszty utrzymania są znacząco mniejsze. Czas zwrotu inwestycji jest bezpośrednio związany z kosztami utrzymania. Szacowane koszty energii dla tych samych systemów opartych o lampy łukowe oraz LED, mogą zostać przez nas przedstawione.


Jak zdecydować, czy potrzebuję technologii LED UV?

Decyzja powinna bazować na trzech kryteriach: przydatności w procesie druku, dostępności odpowiednich farb oraz możliwości na osiągnięcie wzrostu produkcji.