Ta strona zawiera wyjaśnienia niektórych najbardziej powszechnych terminów używanych w obszarze technologii utwardzania promieniami UV. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, nie wahaj się i skontaktuj się z nami

 

Lampa łukowa

- Szczelna tuba ze szkła kwarcowego wypełniona gazem, który oddziela dwie elektrody. Łuk elektryczny zostaje wytworzony pomiędzy dwoma elektrodami i jonizuje on gaz co powoduje generowanie promieniowania o dużej intensywności (oraz UV).

 

 

Utwardzanie

- Reakcja chemiczna zainicjowana przez wystawienie składnika zawierającego "fotoinicjator" na działanie promieniowania UV. W trakcie tej reakcji płynna farba lub powłoka drukarska przechodzi w stan stały w formie polimeru usieciowanego.

 

 

Lampa uszlachetniona

- Lampa UV zawierająca dodatek, taki jak żelazo lub gal, które ulepsza spektrum emitowane przez lampę w celu dopasowania go do różnych rodzajów farby lub powłoki drukarskiej. W porównaniu z lampami rtęciowymi, lampy uszlachetnione nie rozpoczynają swojego działania z taką łatwością, ani nie mają takiej samej trwałości, jednakże nie są one wymagane dla większości farb lub powłok drukarskich.

 

 

Łuk elektryczny

- Prąd elektryczny przechodząc przez normalnie nieprzewodzącą substancję, taką jak gaz powoduje jej rozpad i ciągły wyładunek plazmowy.

Podczerwień

- Skrót terminu Podczerwień (infrared).

 

 

Suszenie w podczerwieni

- W kontekście drukowania i powlekania, termin ten odnosi się do promieniowania podczerwonego stosowanego do odparowania cząsteczek wody lub rozpuszczalnika w tradycyjnych farbach drukarskich (zazwyczaj około 40% objętości zostaje odparowane), co pozostawia stałą pozostałość pigmentu na podłożu.

 

 

Obudowa lampy

- Patrz głowica z lampą.

 

 

Głowica z lampą

- Część systemu UV zainstalowana na maszynie drukującej/powlekającej z wbudowaną lampą UV, reflektorem i mechanizmem osłony.

 

 

Reflektor

- Zakrzywiona, wypolerowana powierzchnia wewnątrz głowicy lampy głowicy lampy zlokalizowana za lampą UV w celu odbijania i ogniskowania promieni UV na podłożu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności utwardzania.

 

 

Osłona

- Mechaniczna osłona, która zamyka lampę UV gdy maszyna drukująca/powlekająca jest zatrzymywana. Łukowe lampy UV nie mogą być zrestartowane przez pewien czas po wyłączeniu, tak że moc lampy zostaje zredukowana a osłony zostają  użyte aby zapobiec promieniowaniu UV i cieplnemu oddziaływać na podłoże.

 

 

Emisja spektralna

- Termin ten odnosi sie do zakresu promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fali, emitowanego przez lampę UV. Farby drukarskie UV oraz powłoki UV są dostosowane do reagowania na konkretną długość fali promieni UV.

 

 

Ultrafiolet

- Zakres promieniowania elektromagnetycznego o spektrum od 10 nm do 400 nm. Więcej informacji uzyskasz po kliknięciu tutaj.

 

 

UV

- Skrót terminu ultrafiolet.

 

 

Żarówka UV

- Patrz lampa UV.

 

 

Utwardzanie UV

- Patrz Utwardzanie.

 

 

Suszarka UV

- Patrz Głowica z lampą.

 

 

Suszenie UV

- Patrz Utwardzanie UV.

 

 

Farba drukarska UV

- Farba, która utwardza się pod wpływem promieniowanie ultrafioletowego. W odróżnieniu do tradycyjnych farb drukarskich, farby UV nie wymagają suszenia w podczerwieni, ponieważ nie zawierają żadnych rozpuszczalników.

 

 

Lampa UV

- Źródło promieniowania UV używanego w systemach utwardzania UV. W większości zastosowań drukowania i powlekania używane są  rtęciowe lampy łukowe o średnim ciśnieniu.

 

- Obszar spektrum elektromagnetycznego w zakresie ultrafioletu.

światło>

 

Drukowanie UV

- Drukowanie z użyciem Farb drukarskich UV w odróżnieniu tradycyjnych farb wodnych lub rozpuszczalnikowych.

 

 

Promienie UV

- Fala promieniowanie elektromagnetycznego w zakresie ultrafioletu.

 

 

Tuba UV

- Patrz lampa UV.

 

 

Lakier UV

- Przejrzysta powłoka nakładana na materiał drukowany i utwardzana promieniami UV w celu uzyskania wykończenia z połyskiem. Lakierowanie UV jest używane również do wykańczania wydruków komputerowych w celu poprawienia ich jakości i wzmocnienia siły przylegania farby do podłoża.